Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystaniu plików cookies w ramach funkcjonowania bloga Merwinski.pl dostępnego pod adresem https://www.merwinski.pl/
Właścicielem bloga Merwinski.pl jest Tomasz Merwiński zamieszkały we Wrocławiu (Polska). Kontakt z autorem jest możliwy w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości e-mail na: tomasz@merwinski.pl
Właścicielem bloga jest administrator danych.
Dane zebrane w ramach Bloga potrzebne są tylko i wyłącznie do personalizowania reklam, analizowania ruchu i umożliwienia komentowania Użytkownikom treści.

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się znaczenie poniższych pojęć:
1. Administrator (właściciel bloga) – Tomasz Merwiński, zamieszkały we Wrocławiu.
2. Blog – blog Merwinski.pl dostępny jest pod adresem https://www.merwinski.pl/
3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, która przegląda treści lub zawartości Bloga.
4. Pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, tj. komputerze, smartfonie lub tablecie. Mogą być odczytywane przez system informatyczny Administratora.


§2 Dane osobowe

1. Przetwarzanie danych
a) Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany w §1 pkt. 1.
b) Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranych od Użytkowników za pomocą e-maila (tomasz@merwinski.pl).
c) Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.

2. Podanie danych przez Użytkownika
a) Podanie swoich danych przez Użytkownika jest w pełni dobrowolne.
b) Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na podanie danych, może to rzutować na brak dostępu do niektórych funkcji bloga.

3. Gromadzenie danych przez Administratora
a) Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich osób trzecich i nieupoważnionych za pomocą narzędzi, które udostępnia mu platforma blogger.com
b) Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim, niewymienionym w niniejszej polityce prywatności lub oddzielnych regulaminach (np. regulaminie konkursu).

4. Komentarze blogowe
Dane Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z dodania przez Użytkownika komentarza. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Część danych (imię i nazwisko, zdjęcie profilowe) będą dostępne publicznie na blogu przy komentarzu Użytkownika.

5. Podstawa przetwarzania danych
a) Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6. Uprawnienia Użytkowników
a) Użytkownikowi przysługują prawa wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 4, w tym w szczególności:
– prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia czy też ograniczenia przetwarzania;
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
– prawo do przenoszenia danych;
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem i gromadzeniem danych przez Administratora.


§3 Pliki cookies


1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
a) zapewnienia prawidłowego działania Bloga;
b) w celach statystycznych;
c) dostosowania zawartości Bloga do preferencji Użytkownika;
d) w celach marketingowych.


2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.


3. Pliki cookies nie przechowują poufnych danych takich jak imię, nazwisko, numer telefonu Użytkowników.


§4 Pozostałe technologie

Administrator informuje Użytkownika, ze stosuje na Blogu technologie śledzące działania przed niego podejmowane w ramach jego aktywności na Blogu:
a) widget portalu https://www.facebook.com/, pozwalający na przeglądanie ostatnio dodanych postów, polubienie strony oraz udostępnienie posta;
b) widget https://www.instagram.com/, umożliwiający przeglądanie ostatnio dodanych zdjęć;
c) kod śledzenia Google Analitycs w celach analizy statystyki i zachowań Użytkowników na Blogu.
Żadne dane przechowywane przez wyżej wymienione pliki nie są danymi poufnymi.

§5 Pozostałe

1. Na blogu będzie można znaleźć posty lub zdjęcia, w których pojawić się będą mogły linki do sklepów internetowych, stron producenta, stron wydawnictw, stron autorskich. Linki te będą prowadzić Użytkownika do stron, które należą i zarządzane są przez osoby trzecie. Administrator nie będzie odpowiadał za dostępność oraz jakoś tych stron.

2. W momencie kiedy dojdzie do zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje opisanych zasad powyżej zostaną udostępnione na blogu Merwinski.pl.
Więcej o polityce poufności u zewnętrznych dostawców:
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl