blog z pasją pisany: podróże, marketing, historia

Kategoria: Historia

Odkąd pamiętam, interesowała mnie zarówno historia Polski, jak i historia powszechna. Nie tylko ta wielka historia powszechna, ale i mniejsze wydarzenia, które pomimo tego, że nie są zbyt często omawiane w różnych materiałach, choćby tekstach źródłowych do nauki historii w szkole, ale jednak wciąż mających wpływ na dzieje ludzkości. Z czasem zaczęły mnie również interesować w większym stopniu relacje polityczne czy gospodarcze pomiędzy państwami, na przestrzeni dziejów. Ekonomia zawsze miała duży wpływ na codzienne życie człowieka, jednak w ostatnich latach szczególnie wpływ ten można dostrzec. Dlatego można powiedzieć, że historia gospodarcza powszechna warta jest zainteresowania, bo na jej podstawie możemy nauczyć się podejmować lepsze decyzje mające wpływ na losy współczesnego i przyszłego świata.

Ja w moich artykułach historycznych chciałbym się skupić przede wszystkim na kwestiach, które nie są na co dzień szeroko omawiane, bądź omawiane są w sposób niewłaściwy, stereotypowy, z pominięciem faktów historycznych. Pewne kwestie chciałbym wyjaśnić. I spróbować dociec w nich prawdy o wydarzeniach, które już dawno przeminęły. A na temat których wciąż mogą krążyć błędne opinie, czy niesłuszne wyobrażenia. Historii Polski i historii powszechnej należy się bowiem prawda, dlatego chętnie opieram się na możliwie jak największej liczbie źródeł, aby skonfrontować ze sobą różne stanowiska i sposoby postrzegania, czy nawet rozmaite poglądy polityczne. Bo nie wątpię, że te ostatnie również mają wpływ na ostateczny kształt tekstu historycznego.