blog z pasją pisany: podróże, marketing, historia

Tag: geopolityka

Geopolityka jest tą dziedziną wiedzy i nauki, która łączy w sobie cechy geografii i polityki. Oznacza to, że skupia się ona na działaniach wchodzących w zakres polityki państwa, a mających odzwierciedlenie w otaczającej nas przestrzeni. Są to więc decyzje, czy strategie, które mają wpływ chociażby na kształt granic, na dobór strategicznych terytoriów ze względów umieszczenia geograficznego (np. ważne szlaki komunikacyjne), czy ze względów bogactwa w zasoby naturalne. Można więc powiedzieć, że geopolityka zajmuje się zarówno przestrzenią w rozumieniu płaszczyzny poziomej (terytorium, granice), jak i przestrzenią w rozumieniu pionowym (zasoby naturalne pod ziemią, przestrzeń powietrzna, kosmos).

Rozumienie geopolityki jest ważne w kontekście skutecznego działania państwa, dlatego jej rozumienie jest kluczowe, aby Państwo działało sprawnie i rosło w siłę, zarówno siłę wewnętrzną, jak i zewnętrzną (na arenie międzynarodowej). Niestety nie jest to łatwe zadanie ze względu na ogromną ilość czynników i zmiennych, które biorą udział w kształtowaniu zagadnień geopolitycznych.

WordPress PopUp Plugin